02.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Per a les persones físiques i que realitzen una activitat empresarial, professional o artística, té la mateixa importància que l'Impost sobre Societats, ja que representa la forma de tributació directa dels resultats obtinguts per aquestes activitats.

Una bona planificació temporal i econòmica dels rendiments de l'empresari o professional individual, pot revertir en un estalvi important a l'hora de presentar la Declaració de la Renda.

En el nostre Departament, no només confeccionem la Declaració, sinó que ajudem a emprendre polítiques fiscals que resultin en un estalvi de la tributació directa aprofitant les disposicions legals que regulen l'Impost.

© 2020 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock