03.- Impost sobre el Valor Afegit

És l'impost indirecte més important per la repercussió que té en la gestió financera de l'empresa.

Aquest impost va molt lligat als el Sistema Immediat d'Informació (SII) recentment promulgat i que genera un exigències administratives i burocràtiques molt importants a l'empresa.

En el nostre Departament preparem i ajudem a les liquidacions d'aquest impost, ja sigui de caràcter trimestral com mensual (SII)

© 2020 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock