07.- Impost sobre la Renda de no residents

Les persones físiques o jurídiques que no tinguin la seva residència dins l'Estat, han de tributar en aquest territori pels rendiments obtinguts en aquest territori.

Periòdicament s'han de liquidar aquelles retencions que hagin sofert pels ingressos obtinguts.

També s'han de liquidar periòdicament l'Impost sobre la Renda dels No Residents que, en funció dels convenis de doble imposició, són diferents per a cada estat. 

© 2020 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock