Accediendo a esta web acepta el uso de cookies como se describe en unestra Política de Privacidad.

Seleccioni el seu idioma

Agencia tributariaCalendari del contribuent 
Agència Tributària de CatalunyaCalendari de tributs periòdics i no periòdics 
Diputació de Barcelona (OGT): Calendari fiscal (seleccioneu municipi / Normativa local
Tributs de CatalunyaTributs de la Generalitat de Catalunya 


Dies inhàbils: Tenen la consideració de dies inhàbils -a efectes del còmput de terminis en la realització d'actuacions administratives i per a l'exercici dels drets dels ciutadans davant l'Administració pública- tots els dissabtes i dies festius; pel que si el venciment d'un termini cau en un d'aquests, es considerarà com a data de venciment el dia hàbil següent (Més informació a "Punto de Acceso General" & "Calendari de dies inhàbils")

COLABORADORS: