Accediendo a esta web acepta el uso de cookies como se describe en unestra Política de Privacidad.

Seleccioni el seu idioma

El 29 de setembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses, més coneguda com a Llei crea i creix que, d'acord amb el que disposa el capítol V, entrarà en vigor en 20 dies, excepte algunes excepcions.

Són moltes les mesures que recull aquesta Llei, però les més destacades són les reformes dirigides a facilitar la creació d'empreses, el creixement i l'expansió, alleugerir tràmits, així com mesures per combatre la morositat.

  • Aquesta llei vol impulsar la creació d'empreses de forma ràpida i àgil, simplificant tràmits i al menor cost possible. Per això, com a aspecte a destacar, es redueix el cost per constituir una societat de responsabilitat limitada a un capital social d'un euro, davant dels 3.000 euros de mínim legal establert fins ara.
  • S'impulsa de forma decidida la utilització del sistema de tramitació telemàtica Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE) i el Document Únic Electrònic (DUE), com a finestreta única que gestiona i desenvolupa, des de l'any 2003, la Direcció General dIndústria i de la PIME del Ministeri dIndústria, Comerç i Turisme.
  • A través de la Xarxa de Punts d'Atenció a l'Emprenedor (Xarxa PAE) i el sistema CIRCE, és possible constituir una societat de responsabilitat limitada en un termini de 24 hores si s'utilitzen instruments estandarditzats, estant subjecta a uns aranzels notarials i registrals taxats. Aquestes característiques de CIRCE s'ajusten especialment a les necessitats de la pime que no és altre que «l'ús d'eines i processos digitals per iniciar de manera més senzilla, ràpida i eficaç en termes de cost i de temps una activitat econòmica mitjançant l'establiment de una societat».
  • Per fer-ho, a fi de millorar el funcionament de CIRCE, es reforça l'obligació per a tots els notaris d'estar disponibles a l'Agència Electrònica Notarial, aprovant-se un model d'estatuts tipus i una regulació de l'Agenda Electrònica Notarial i la Borsa de denominacions socials amb reserva.
  • De la mateixa manera, s'estableix l'obligació, per als notaris i els intermediaris que assessorin i participin en la creació de les societats de responsabilitat limitada, d'informar els fundadors dels avantatges de fer servir els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) i el Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE), per a la constitució i la realització d'altres tràmits lligats a l'inici de la seva activitat.
  • També cal destacar les mesures per reduir la morositat comercial, la qual suposa un llast important per a l'economia espanyola, molt especialment per a la pime.
  • S'incorporen millores als instruments de finançament de les empreses alternatives al finançament bancari, com el 'crowdfunding' o finançament participatiu, la inversió col·lectiva i el capital risc.

Com a conclusió, les mesures contingudes en aquesta llei dirigides a agilitzar la creació d'empreses, millorar la regulació per al desenvolupament d'activitats econòmiques, reduir la morositat comercial i facilitar l'accés a finançament, contribuiran així mateix, juntament amb altres lleis com les de foment de les empreses emergents o la reforma concursal, a la millora del clima de negocis al nostre país, amb els efectes indirectes positius associats previsibles en termes d'inversió estrangera i creació d'ocupació.

COLABORADORS: