Accediendo a esta web acepta el uso de cookies como se describe en unestra Política de Privacidad.

Seleccioni el seu idioma

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat el Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural. (BOE núm. 184, de 2 de agosto de 2022

Amb la publicació al BOE, s'han conegut més detalls sobre el pla de xoc que estableix limitar la temperatura en interiors a 27 ºC a l'estiu i 19 ºC a l'hivern, obliga a tenir sistemes de tancament automàtic de portes als establiments i exigeix apagar la il·luminació d'aparadors i d'espais públics a partir de les deu de la nit. 

Aquestes són les principals característiques i excepcions del paquet de mesures d'eficiència energètica per reduir la dependència de Rússia:

On s'aplicarà la limitació de temperatures?: La temperatura mínima de 27 ºC a l'estiu i la màxima de 19 ºC a l'hivern s'aplicarà a l'interior d'edificis i locals destinats als següents usos:

  • Administratiu: oficines, vestíbuls i zones d'ús públic.
  • Comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i altres espais similars.
  • Llocs de concurrència pública: centres culturals (teatres, cinemes, auditoris o sales d'exposicions); espais on es facin espectacles públics i activitats recreatives; establiments de restauració (bars, restaurants i cafeteries) i infraestructures destinades al transport de persones (estacions i aeroports).

Quins llocs estan exempts d'aplicar la regulació de temperatures?: El reial decret contempla diferents espais on, per condicions laborals o bé per especificitats del sector, no serà obligatori aplicar la limitació de temperatures. Entre aquests llocs hi ha:

  • Centres de formació: escoles, universitats i llars d'infants.
  • Centres sanitaris o hospitalaris.
  • Perruqueries.
  • Bugaderies.
  • Gimnasos.
  • Mitjans de transport en si: trens, avions, vaixells...

A partir de quan s'ha de complir el límit de temperatures?: La mesura entra en vigor set dies després d'haver-se publicat al BOE, és a dir, el dimarts 9 d'agost.

Fins quan estaran vigents les mesures?: El paquet de mesures aprovat aquest dilluns pel Consell de Ministres estarà en vigor fins a l'1 de novembre del 2023.

Hi haurà sancions per a qui incompleixi la limitació de la temperatura?: Sí, les recollides en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. Les multes són de fins a 60.000 euros per a les infraccions lleus; de fins a 6 milions per a les greus, i de fins a 100 milions d'euros per a les infraccions molt greus.

Si m'estic en un hotel, la temperatura de l'habitació ha d'estar regulada?:

Les habitacions dels hotels són de regulació privada i no cal aplicar-hi la limitació de temperatures.

En canvi, sí que s'ha d'aplicar a la resta d'espais de l'hotel, com el restaurant, la cafeteria o els espais comuns.

S'haurà d'informar de la limitació de la temperatura?

Als edificis on hi hagi limitació de la temperatura hauran de tenir cartells o pantalles que informin de les mesures que apliquen que contribueixen a l'estalvi energètic.

Això inclou tenir informació sobre temperatura, humitat, obertura de portes i estat de la revisió o manteniment.

Els cartells hauran de ser visibles des de l'entrada o l'accés a l'edifici.

La data límit per penjar aquests cartells o pantalles és el 2 de setembre, un mes després de la publicació al BOE.

Els establiments amb limitació de la temperatura hauran de tenir termòmetres?: Sí. Cal que hi hagi termòmetres visibles pels usuaris dels edificis que indiquin la temperatura i la humitat de l’espai.

A partir de quan s’haurà d’apagar la il·luminació dels aparadors?: A partir del 30 de setembre del 2022.

A quins llocs no s'aplicarà l'apagada de la il·luminació?

L’obligació d’apagar els llums a les deu de la nit s’aplicarà exclusivament a la il·luminació d’aparadors i edificis públics que a aquella hora estiguin desocupats.

La il·luminació ornamental de monuments no s’haurà d’apagar, excepte si es tracta d’edificis públics on no hi hagi gent en aquella hora.

Els llums de Nadal s’hauran d’apagar a les deu de la nit?: Considerada il·luminació ornamental, els llums nadalencs no s'inclouen entre els espais que caldrà que estiguin apagats a partir de les deu de la nit.

On s'aplica l'obligació de tenir sistemes de tancament de portes?: L'obligació de disposar d'un sistema de tancament de portes adequat s'aplicarà als mateixos edificis i locals on hi hagi la limitació de la temperatura.

Hi ha algun local que estigui exempt d'aquesta obligació?: L'única excepció són aquells edificis o locals en què la legislació de seguretat impedeixi complir-ho.

Fins quan caldrà tenir aquests sistemes de tancament de portes?: Els locals on s'apliqui aquesta obligació hauran d'adaptar-se abans del 30 de setembre d'aquest any. La mesura no té data de finalització.

Caldrà que es faci una revisió als edificis climatitzats?

Els edificis que hagin fet l'última revisió de la instal·lació tèrmica abans del gener del 2021 hauran de fer una revisió extraordinària abans del 31 de desembre.

D'aquesta manera, tots els edificis amb un consum de climatització rellevant hauran superat una revisió en els darrers dos anys.

Per executar les obres de millora energètica als edificis de les administracions públiques es podran aplicar procediments de contractació d'urgència.

COLABORADORS: